179 | Karmen Maikalu


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht, koolitaja, pereterapeut, Jõgeva maakonna Aasta Ema 2021
maikalu@gmail.com
Facebook

Minu käest on küsitud, et kas ma nüüd panen psühholoogi ameti maha ja hakkan poliitikuks. Vastan ikka, et ei pane ja ei hakka. Ma kandideerin kohaliku omavalitsuse valimistel, sest olen valmis oma kodukohas panustama valdkondades, mis on minu südameteemad ja millest ma üht-teist jagan ka: lapsesõbralik ja jätkusuutlik haridus, vaimne tervis, õnnelikud peresuhted, väärikas suhtlemiskultuur ja kogukonnatunne. Minu jaoks ei ole kohalik omavalitsus poliitika, see on minu kodu ja oma kodus ikka jõudumööda panustatakse, et kõigil oleks siin hea elada.

Olen töötanud Põltsamaa koolis psühholoogina üle 20 aasta ja seisan jätkuvalt selle eest, et meie lastel säiliks koolirõõm, et kooli õhkkond oleks turvaline ja lapse arengut toetav, et kooli ja kodu vaheline koostöö oleks vastastikku austav ja usaldav, et Põltsamaa kool pakuks parimat võimalikku haridust, ning et Põltsamaal säiliks gümnaasiumiõpe. 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada kaasaegne õpikeskkond, anda parima hariduse võimaldamiseks vajalikud vahendid ja panustada haridustöötajate arengusse. Muutusi tehes tuleb hoida inimesi ja säilitada nende väärikus – seda igas valdkonnas ja igal tasandil.

Psühholoogi ja pereterapeudina on minu kutsumuseks olnud see, et toetada inimesi nende rasketel hetkedel ja panustada õnnelike peresuhete toimimisse, coachingu abil olen aidanud nii üksikisikutel kui organisatsioonidel seada ja saavutada oma arengu eesmärke. Tahan seista selle eest, et vaimse tervise teenused oleksid meie inimestele kättesaadavad Põltsamaal kohapeal. 

On oluline, et me suudaks olla dialoogis ja jääda üksteise suhtes lugupidavaks ka siis, kui meie arvamused päris kokku ei lähe. Soovin, et meie valla suhtlemiskultuur oleks väärikas, et meil oleks rohkem üksteise mõistmist ja koostööd. Ka volikogus oleme ju kõik esmalt ikkagi Põltsamaa elanikud, kelle ühine eesmärk on oma kodukoha areng ja heaolu.

Minu pere on mu rõõm ja mu tagala, Põltsamaa on minu kodu. Hindan väga põltsamaalaste tugevat kogukonnatunnet – seda, mis aitas Karl August Hermannil haridust omandada, mis hoiab meid praegugi koos. See on miski, mida suures linnas elades ei koge. Osakem seda hoida ja selle üle uhkust tunda ning panustagem üheskoos sellesse, et Põltsamaa vald oleks parim koht elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks nii noortele kui vanadele.

Koos suudame rohkem!


Vaata kõiki kandidaate siit!